BAREVNÉ FÓLIE
BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE
DEKORATIVNÍ FÓLIE
EXTERNÍ FÓLIE
EXTERNÍ FÓLIE NA POLYKARBONÁT A PLASTY
FÓLIE PROTI HLUKU
INTERNÍ SOLÁRNÍ FÓLIE
KERAMICKÉ TERMOIZOLAČNÍ FÓLIE
POLOPROPUSTNÁ ZRCADLA

FÓLIE PROTI HLUKU

Hluk patří mezi závažné problémy současného životního prostředí. Není proto divu, že se stále zvyšují požadavky na bydlení bez škodlivého hluku.

Od okna také očekáváme, že alespoň částečně zamezí pronikání hluku do interiéru. Do jaké míry se to podaří záleží na více faktorech. Nejprve je to konkrétní sestava skla. Standardní dvojskla 4–16–4 (4 mm sklo vzduchová mezera 16 mm – 4 mm sklo) dosahují útlumu hluku řádově 32 dB. Použijeme-li do sestavy jedno sklo silnější, např. 6 či 8 mm, jsme schopni dosáhnout hodnot 36 až 38 dB. Naplníme-li prostor u dvojskla zvukově izolačním plynem (hexafluorid síry SF6), hodnoty útlumu se zlepší až na 40 dB. Pro útlum nad 40 dB je třeba do oken instalovat lepená skla.

Pokud stojíme před problémem snížit hluk na již instalovaných oknech a výše popsané technologie nelze využít, nabízí se řešení pomocí speciální čiré okenní fólie. Ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení je nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku v denní době stanovena na 40 dB. Pro noční dobu je stanovena úroveň 30 dB. Aplikací okenních fólií lze získat útlum v rozsahu 3–5dB. Je zřejmé, že fólie nedokáže vyřešit ochranu proti hluku v dostatečném dynamickém rozsahu. Útlum fólie cca 4dB nabízí možnost doladit podmínky v případech, kdy hladina hluku je blízko k povoleným úrovním.

V praxi řešíme situace, kdy nově vystavěné byty v blízkosti frekventovaných ulic nesplňují normy hluku pro noční dobu a akustickým měřením zjištěná hodnota hluku je cca 34dB. V těchto případech nelze z finančních důvodů realizovat zásadní změny v zasklení nebo v rámech oken. Zde je možnost vyřešit problém instalací čiré fólie na prosklení oken.

Aplikace

• Stavby pro bydlení
• Stavby občanského vybavení
• Obytné domy v blízkosti letiště, železnice, silnice
• Domy v blízkosti ulic s tramvajovým provozem
• Školy, zdravotní zařízení, divadla, nemocnice

Vlastnosti

• Fólie lze instalovat na libovolné prosklené plochy
• Snižují hladinu hluku až o 4 dB
• Fólie je čirá
• Chrání před poraněním při nárazu do skleněné plochy
• Snižují riziko vykradení i náhodného rozbití skla
• Zpomaluje postup pachatele do objektu, obdobně jako mříže
• Brání prohození cizích předmětů prosklenou plochou
• Zadrží více než 97% škodlivého UV záření

počítadlo.abz.cz
Copyright © 2010 AK-Reklama. Všechna práva vyhrazena.